Välkommen till hjälpen för Gula Programmet.

Detta är en beskrivning av Gula Programmet samt en vägledning till hur det är tänkt att man ska arbeta med programmet. Välj vilket ämne som du vill veta mera om genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Programmet hittar du på Sund Medias webbplats www.sundmedia.se.

Syfte med Gula Programmet.
Att välja avdelning.
Att välja övning.
Inställningar.

Syfte med Gula Programmet

Gula Programmet är ett grammatikprogram som syftar till att hjälpa barnet att uppskatta och få djupare kunskaper om sitt eget språk. Programmet vill också lägga grunden till goda läs- och skrivvanor. Barn som håller på att lära sig läsa, eller just har lärt sig att läsa, har sin uppmärksamhet inriktad på språk. Barnen uppskattar grammatik så länge den lärs ut på ett sätt som de kan tillgodogöra sig. Programmet vill ge barnen en första introduktion till grammatik. Övningarna är graderade på ett lättförståeligt sätt som gör att barnet får en undermedveten kunskap som gör senare studier av regler och definitioner enklare. Spara därför förklaringar och definitioner till senare.

Gula Programmet består av tre delar,
 • Rosa delen
 • Blå delen
 • Gröna delen
där varje del är en fortsättning och fördjupning på Läs- och Lärprogrammen Rosa Programmet, Blå programmet respektive Gröna Programmet. Alla program är inspirerade av Montessoripedagogiken. Vi rekommenderar att barnet har arbetat med dessa program innan det börjar jobba med motsvarande del i Gula Programmet. Vi rekommenderar även att varje övning presenteras individuellt för barnet första gången.

Observera att dialektala skillnader kan förekomma i programmet.

Upp till start på sidan

Att välja avdelning

Det första man ska göra när Gula Programmet har startats är att i huvumenyn välja den avdelning som man vill jobba med. Programmet består av tre delar:

 • Rosa delen - den ljudenliga delen.
 • Blå delen - den icke ljudenliga delen.
 • Gröna delen - den ljudstridiga delen.

I den Rosa delen är alla ord och meningar ljudenliga (fonetiska), vilket gör det lättare för barnet att ljuda ut orden och förstå ordens sammansättning. Denna del är en fortsättning samt en fördjupning på det Rosa Programmet, som barnet bör ha arbetat med tidigare.

I den Blå delen varvas fonetiska ord och ickefonetiska ord, vilket leder barnet mot en fördjupad läsförståelse och ett ökat ordförråd. Denna del är en fortsättning samt en fördjupning på det Blå Programmet, som barnet bör ha arbetat med tidigare.

I den Gröna delen bekantar sig barnen med ljudstridigheter. Denna del är en fortsättning samt en fördjupning på det Gröna Programmet, som barnet bör ha arbetat med tidigare.

Vissa av övningarna är gemensamma för två eller alla tre delar. Innehållet i övningarna, dvs de ord och bilder som tränas är dock alltid olika i de olika delarna.

Väljer avdelning gör man, när programmet startas upp, genom att trycka på den knapp som motsvarar den del som man vill jobba med.

Om man vill byta del när man har startat programmet ska man gå tillbaka till huvudmenyn i Gula Programmet genom att trycka på STOP-knappen i någon av delarnas menysidor.

Upp till start på sidan

Att välja övning
Rosa Delen: Blå Delen: Gröna Delen:
substantiv substantiv substantiv
adjektiv adjektiv adjektiv
artikel artikel artikel
verb - händelser verb
verb plural
plural substantiv - adjektiv
adverb
verb - adverb
prepositioner
ordklasser
Övningarna startas på ett av följande sätt:
 1. Genom att i programdelens menybild med musen klicka på knappen för övningen.
 2. Genom att välja önskad övning från menyn Övningar. Via denna meny går det att fritt hoppa mellan övningarna när som helst.
För att avsluta en övning, tryck på STOP-knappen med musen eller välj Meny (eller någon annan övning) från menyn Övningar. Befinner man sig i programdelens meny kommer man till huvumenyn via STOP-knappen.
För att avsluta programmet, tryck på UT-knappen. Detta gäller när man befinner dig i huvudmenyn.

Upp till start på sidan

Huvudmeny - Inställningar
I Gula Programmets huvudmenysida finns det en rullgardinsmeny som heter Inställningar där man har möjlighet att göra ett par inställningar som sedan gäller för alla övningar tills dess att de ändras. Följande menyval finns:
 • Röstuppspelning påslagen. Programmet spelar upp ljud i datorns högtalare när en knapp med en högtalare visas eller när man med musmarkören klickar på en bild där markören ändrar form till en hand. Detta kan man göra t.ex. i substantiv-övningen. Denna inställning kräver att datorn kan spela upp ljudfiler i webbläsaren.
 • Röstuppspelning avstängd. Programmet gör inga försök att spela upp ljud i datorns högtalare.

Observera:
När programmet ska spela upp ljud i webbläsaren så kan det ta extra lång tid första gången man klickar på ljudknappen. Tiden beror också på hur snabb bredbandsuppkoppling du har till Internet.
Knappen för röstuppspelning.

Upp till start på sidan

substantiv

Denna övning är en fortsatt lästräning som bygger vidare på Rosa Programmet, Blå programmet respektive Gröna programmet beroende på den del som man har valt i Gula Programmet. Rosa delen innehåller ljudenligt stavade ord. Den blå delen innehåller icke ljudenligt stavade ord och den gröna delen innehåller ord med ljudstridig stavning. Övningen vill få barnet att omedvetet förstå ett substantivs betydelse och funktion. Substantivet är färgkodat med svart färg.

Arbetsgång

 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla textkort är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger under rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 6. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 7. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

adjektiv

Övningen med adjektiv vill få barnet att förstå att adjektiv hjälper oss att beskriva substantivet. Adjektiv talar om hur något är eller ser ut. Adjektivet är färgkodat med blått. I anslutning till övningen kan man låta barnet skriva ner på ett papper vilka olika adjektiv som kan passa ihop med substantivet. Barnet får en förståelse för att vissa adjektiv beskriver substantivet bättre, även om flera alternativ kan passa.

Arbetsgång

Övningen går till så att man först ska placera ut substantiven (enligt steg 1 - 5 nedan) och sedan adjektiven på samma sätt.
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills bägge textkorten är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger under rätt bild och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 6. Om det var rätt visas nu ett nytt textkort med ett adjektiv. Leta reda på var adjektivet passar in och tryck på knappen eller vald siffra.
 7. När bägge adjektiven är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger på rätt plats och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 8. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 9. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

artikel

Övningen repeterar vad barnet redan lärt sig i de två tidigare övningarna. Nu ska barnet bestämma var artikeln "En" eller "Ett" ska placeras. Detta leder till att barnet börjar få en förståelse för hur meningar är uppbyggda. Artikeln är färgkodad med grå färg.

Arbetsgång

Övningen går till så att man först ska placera ut substantiven och adjektiven (enligt steg 1 - 5 nedan) och sist artikeln på samma sätt.
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills bägge textkorten är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger under rätt bild och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 6. Om det var rätt visas nu ett nytt textkort med nästa ordklass. Leta reda på var ordklassen passar in och tryck på knappen eller vald siffra.
 7. När bägge korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger på rätt plats och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 8. När alla ordklasser har placerats ut och om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 9. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

verb - händelser

Verbet talar om vad som händer eller vad någon gör. Övningen vill göra det möjligt för barnet att förstå verbets funktion. Barnet får själv välja det verb som passar bäst till bilden. Som ett komplement till övningen kan man låta barnet skriva ner olika kombinationer med substantiv och verb på ett papper, t.ex. "Bollen rullar". Vad kan bollen göra mer? Låt barnet fundera och skriva ner. Verbet är färgkodat med röd färg.

Arbetsgång

 1. En bild visas på ett djur föremål etc samt ett textkort med ett substantiv.
 2. Längs ner på skärmen visas tre textkort med verb, varav ett hör samman med bilden.
 3. Leta reda på vilket verb som hör samman med bilden.
 4. Flytta musmarkören så att den hamnar på valt verb och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står under verbet.
 5. Om det var rätt visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkkortet åker ner till sin startposition igen.
 6. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
 7. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

verb

Verbet talar om vad som händer eller vad någon gör. Genom att repetera tidigare övningar med substantiv, adjektiv och artikel, får nu barnet bilda riktiga meningar genom att bestämma verbet. Det leder till att barnet utvecklar förståelse för varje del av språket och lär sig att konstruera meningar med betydelse. Verbet är färgkodat med röd färg.

Arbetsgång

Övningen går till så att man först ska placera ut substantiven, adjektiven och artikeln (enligt steg 1 - 5 nedan) och sist verbet på samma sätt.
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills bägge textkorten är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger under rätt bild och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 6. Om det var rätt visas nu ett nytt textkort med nästa ordklass. Leta reda på var ordklassen passar in och tryck på knappen eller vald siffra.
 7. När bägge korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger på rätt plats och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 8. När alla ordklasser har placerats ut och om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 9. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

plural

Övningen vill ge en visuell bild av singular (en, ett) och plural (flera) på ett konkret sätt. Barnet ser att orden i singular endast har ett föremål, medan det i plural syns flera föremål. Meningen är att barnet på detta sätt blir medvetet om olika pluralbildningar men grammatiska regler förklaras inte på detta stadium.

Arbetsgång

 1. Först ska man välja vilken pluraländelse man vill jobba med. Tryck på knappen Val... eller välj menyn Inställningar|Val av pluraländelse... för att ställa in önskad pluraländelse.
 2. Längst ner på skärmen finns en bild placerad.
 3. Leta reda på vilket singular ord som bilden hör samman med.
 4. Flytta musmarkören så att den hamnar på ordet och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på i rutan bredvid ordet.
 5. Upprepa steg 2 till 4 tills alla bilder är utplacerade. Om man ångrar bildplacering kan man när som helst ta bort en bild genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 6. När alla blder är utplacerade visas en glad gubbe om bilderna ligger vid rätt ord och en sur gubbe om någon bild ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga bilderna ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 7. När bilderna placerats rätt markeras fyra nya platser där man ska placera textkort med motsvarande plural-ord, som kommer att dyka upp ett och ett. Flytta upp korten på samma sätt som bilderna ovan.
 8. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe samt fyra nya plural-bilder som belöning om alla kort ligger brevid rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. I det senare fallet får man möjlighet att försöka igen så att bilderna hamnar rätt. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 9. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Inställningar

I övningen plural kan man ställa in den pluraländelse som man vill öva. Innifrån övningen kan man genom att trycka på knappen Val... eller från menyn Inställningar välja Val av pluraländelse... få upp en dialogruta där man markerar en eller flera av de pluraländelse som man vill jobba med. Tryck därefter på OK. Övningen kommer nu bara att visa plural-ord med valda pluraländelser.

Upp till start på sidan

substantiv - adjektiv

Övningen vill utveckla en medvetenhet om att det finns många adjektiv, men att en del passar bättre än andra till vissa substantiv. Lär barnet att förfina skillnaderna i urvalet och användningen av adjektiv. Som ett komplement till övningen kan barnet välja ut ett substantiv och skriva ner det på ett papper. Låt sedan barnet bestämma vilka av adjektiven som kan passa till det utvalda substantivet. En del passar bättre än andra. Låt barnet välja och diskutera detta med barnet.

Arbetsgång

 1. Här ska man para ihop rätt adjektiv-kort med motsvarande substantiv-kort. De åtta substantiv-korten ligger utplacerade från början.
 2. Längst ner på skärmen finns ett adjektiv-kort placerat. Läs ordet på kortet.
 3. Leta reda på vilket substantiv ord som kortet hör samman med.
 4. Flytta musmarkören så att den hamnar på markerad adjektiv plats till vänser om substantivet och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står knappen.
 5. Upprepa steg 2 till 4 tills alla textkorten är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort kortet genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 6. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger på rätt ställe och en sur gubbe om något kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 7. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

adverb

Adverb svarar på frågan "var?", "vart?", "varifrån?", "när?" eller "hur?". Övningen repeterar de ordklasser som barnet arbetat med tidigare. Detta befäster tidigare kunskap och tränar barnet på att läsa flytande. Barnet blir medveten om adverbets funktion och utökar ordförrådet. Adverbet är färgkodat med orange färg.

Arbetsgång

Övningen går till så att man först ska placera ut substantiven, adjektiven, artikeln och verben (enligt steg 1 - 5 nedan) och sist adverben på samma sätt.
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills bägge textkorten är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger under rätt bild och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 6. Om det var rätt visas nu ett nytt textkort med nästa ordklass. Leta reda på var ordklassen passar in och tryck på knappen eller vald siffra.
 7. När bägge korten är utplacerade visas en glad gubbe om korten ligger på rätt plats och en sur gubbe om korten ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 8. När alla ordklasser har placerats ut och om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 9. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

verb - adverb

Övningen gör barnet medveten om adverbets funktion. Utökar ordförrådet och tränar användandet av adverb. Barnet blir medveten om nyanser i språket och lär sig att en del adverb passar bättre ihop med verbet än andra. I denna övning kan barnet tycka att flera adverb passar lika bra till verbet. Barnet kan då skriva ner verbet på ett papper och se hur många av adverben som passar. Det är barnet som får göra valet. Barnet kan också läsa lappar med uppmaningar och försöka att göra vad det står på lappen, t.ex. "Tala tyst", "Tala högt".

Arbetsgång

 1. Här ska man para ihop rätt adverb-kort med motsvarande verb-kort. De åtta verb-korten ligger utplacerade från början.
 2. Längst ner på skärmen finns ett adverb-kort placerat. Läs ordet på kortet.
 3. Leta reda på vilket verb som kortet hör samman med.
 4. Flytta musmarkören så att den hamnar på markerad adverb plats till höger om verbet och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står knappen.
 5. Upprepa steg 2 till 4 tills alla textkorten är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort kortet genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 6. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger på rätt ställe och en sur gubbe om något kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten. Om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.
 7. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Upp till start på sidan

prepositioner

Prepositioner uttrycker en relation - ett förhållande - mellan huvudordet och andra ord i satsen. I denna övning tränar barnet sig på att kunna "se" förhållandet och betydelsen av en preposition. Barnet tränar även läsförståelse och utökar ordförrådet. Prepositionen är färgkodad med grön färg.

Arbetsgång

 1. En bild visas på ett djur föremål etc samt textkort med ett substantiv, ett verb, en tom plats samt ytterligare ett substantiv.
 2. Längs ner på skärmen visas tre textkort med prepositioner, varav ett hör samman med bilden och passar in på den tomma platsen.
 3. Välj rätt kort och flytta musmarkören så att den hamnar på ordet och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står under kortet.
 4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkkortet åker ner till sin startposition igen.
 5. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Inställningar

I denna övning kan Du göra följande inställningar:

 • Visa resultat. Visar hur många försök och hur många rätt svar som angivits under en omgång. Visas när omgången är klar.
 • Visa ej resultat. Visar inga resultat efter en omgång.

Upp till start på sidan

ordklasser

I denna övning får barnet testa sina kunskaper om ordklasser. Genom att ordklasserna är färgkodade har barnet fått en omedveten förståelse för dess användning och kan därigenom omsätta detta till en medveten kunskap. I övningen kan barnet välja att bestämma en ordklass i taget eller flera på samma gång.

Arbetsgång

 1. Först ska man välja vilken ordklass man vill jobba med. Tryck på knappen Val... eller välj menyn Inställningar|Val av ordklass... för att ställa in önskad ordklass.
 2. Vald ordklass visas efter rubriken "Markera ordklass:". Om ordklass alla är vald kommer slumpvis vald ordklass att visas.
 3. En mening bestående av tre till fem textkort visas. Barnet ska nu markera kortet som innehåller den sökta ordklassen. Välj rätt kort och flytta musmarkören så att den hamnar på ordet och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står under kortet.
 4. När glad gubbe visas händer olika saker beroende på om vald ordklass är alla eller inte. Om vald ordklass inte är alla så visas alla textkort med sin specifika färgkodning, och när man trycker på glad gubbe visas en ny mening där man återigen ska markera vald ordklass. Om vald ordklass däremot är alla så visas bara markerat kort med sin färgkodning och en ny ordklass visas efter Markera ordklass. Man ska då markera nästa ordklass i samma mening och detta upprepas till alla ord är markerade.
 5. När ett visst antal bilder har övats visas en klar?-sida där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

Inställningar

<

I övningen ordklasser kan man ställa in den ordklass som man vill öva. Innifrån övningen kan man genom att trycka på knappen Val... eller från menyn Inställningar välja Val av ordklass... få upp en dialogruta där man markerar den ordklass som man vill jobba med. Tryck därefter på OK. Övningen kommer nu bara fråga efter vald ordklass med undantag om man väljer alla. Då kommer programmet att fråga slumpmässigt efter ordklasser.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:

 • Visa resultat. Visar hur många försök och hur många rätt svar som angivits under en omgång. Visas när omgången är klar.
 • Visa ej resultat. Visar inga resultat efter en omgång.

Upp till start på sidan