Välkommen till hjälpen för Gröna Programmet.

Detta är en beskrivning av Gröna Programmet samt en vägledning till hur det är tänkt att man ska arbeta med programmet. Välj vilket ämne som du vill veta mera om genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Programmet hittar du på Sund Medias webbplats www.sundmedia.se.

Syfte med Gröna Programmet.
Att välja övning.
Att välja ljud.
Inställningar.

Övningar:

Syfte med Gröna Programmet

Gröna Programmet syftar till att på ett positivt sätt stimulera barnet till fortsatt intresse för läsning och skrivning genom att så enkelt som möjligt lotsa barnet genom pedagogiskt utformade övningar. Övningarna syftar till att, genom upprepning, bygga upp barnets läs och skrivförståelse, samt utöka ordförrådet.

Gröna Programmet är ljudstridigt och innehåller följande ljudstridigheter:
ck-ljudet
ng-ljudet
j-ljudet
tj-ljudet
sj-ljudet

Vissa dialektala skillnader kan förekomma.

Gröna Programmet är en fristående fortsättning på Blå Programmet, där barnet arbetar varvat med fonetiska ord och ickefonetiska ord. I Gröna Programmet bekantar sig barnet med en ljudstridighet i taget, vilket leder till ökad förståelse för språket och hjälper barnet att "knäcka koden" för skriftspråk. Barnets självförtroende ökar då det klarar av allt svårare ord. Detta är en individuell process, som tar olika lång tid. Det viktigaste är att barnet känner en glädje och tillfredsställelse i sig själv!

Programmet vänder sig främst till barn från ca 6 års ålder. Vi rekommenderar att varje övning presenteras individuellt för barnet första gången.

Som ett komplement till Gröna Programmet finns 3 st Gröna Böcker (Nyckelpigan, Ängeln och Geten). Varje bok innehåller endast en ljudstridighet åt gången, vilket tillåter barnet att repetera och fördjupa de kunskaper som det fått genom att arbeta med det Gröna Programmet. Det ger en större helhet för barnet att se text på flera olika sätt. Förhoppningsvis kan barnet så småningom hantera längre text både på data och i bokform.

Att välja övning
Övningarna startas på ett av följande sätt:
 1. Genom att i menybilden med musen klicka på knappen för övningen. Dessa knappar ser ut som solar med en symbol i varje sol som associerar till övningen.
 2. Genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står ovanför knappen.
 3. Genom att välja önskad övning från menyn Övning. Via denna meny går det att fritt hoppa mellan övningarna när som helst.
För att avsluta en övning, tryck på STOP-knappen med musen eller välj Meny (eller någon annan övning) från menyn Övning.
För att avsluta programmet, tryck på UT-knappen.
Att välja ljud

Gröna Programmet övar läsning och skrivning av ljudstridiga ord. När man har valt den övning som man vill jobba med så ska man även välja det ljud som man vill öva. Detta gör man genom att fylla i den dialogruta som visas innan själva övningen startar, eller som visas när man trycker på en Ljud...-knapp. Om man kan välja att jobba med en eller flera ljud samtidigt beror på den inställning som är vald under Ljudvalsinställning från menybilden. Om isolerat är markerad kan man bara jobba med ett ljud i taget men om däremot blandat är markerad kan upp till sju st ljudstavningar väljas samtidigt.

Följande ljud kan man jobba med i Gröna Programmet:

ljud stavning
ck ck
ng ng, g, n
j g, hj, lj, dj
tj tj, k
sj sj, sk, stj, skj, sch, ch, g
Meny - Inställningar
I menybilden finns det en meny som heter Inställningar där man har möjlighet att göra ett antal inställningar som sedan gäller för alla övningar tills dess att de ändras. Följande menyval finns:
Menyvalet Ljud visar dialogruta där man ställer in de ljud som man vill jobba med. Hur dialogrutan ser ut och hur ofta den visas, ställs in med nedanstående inställningar.

Under menyvalet Ljudvalsinställning ställer man in hur man får välja ljud i övningarna. Följande val finns:

Ska man välja ljudstridighet mellan varje övning?
 • Nej. Ljudvalsrutan visas EJ vid byte till ny övning.
 • Ja.   Ljudvalsrutan visas vid byte till ny övning.

Hur ska man kunna välja ljudstridighet?
 • Isolerat. Det går bara att välja ett ljud i taget.
 • Blandat. Det går att välja max 7 st ljudstavningar som man kan jobba med samtidigt. (Gäller ej övning A.)

 • Röstuppspelning påslagen. Programmet spelar upp ljud i datorns högtalare när en knapp med en högtalare visas eller när man med musmarkören klickar på en bild där markören ändrar form till en hand. Detta kan man göra t.ex. i bild + ord-övningen. Denna inställning kräver att datorn kan spela upp ljudfiler i webbläsaren.
 • Röstuppspelning avstängd. Programmet gör inga försök att spela upp ljud i datorns högtalare.

 • Kan byta ljud i övningarna. Man kan byta valt eller valda ljud när övningen väl har startat samt även byta ljud när man byter till nästa övning.
 • Kan ej byta ljud i övningarna. Man kan ej byta valt eller valda ljud när övningen väl har startat. Det går däremot bra att byta ljud när man byter till nästa övning.

Observera:
När programmet ska spela upp ljud i webbläsaren så kan det ta extra lång tid första gången man klickar på ljudknappen. Tiden beror också på hur snabb bredbandsuppkoppling du har till Internet.
Knappen för röstuppspelning.
A  bokstäver

Övningen syftar till att göra barnet bekant med ljudstridigheter. Barnet lär sig hur ljudstridigheten låter, och kan därefter bygga upp orden.

För att belysa ljudstridigheten skrivs den med rött. Barnet får en förståelse för hur orden är uppbyggda vilket förbättrar stavningen och läsförmågan.

OBS! I denna övning kan man bara jobba med ett ljud i taget (isolerat). I alla övriga övningar kan man arbeta antingen isolerat eller blandat beroende på den ljudvalsinställning som är vald.

Arbetsgång

 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett ord där det fattas en eller flera bokstäver som tillhör det eller de ljud som är valda visas på skärmen. De bokstäver som fattas är markerade med understrykningstecken (_). Om inställningen Visa bild först är vald, visas även en bild som illustrerar ordet.
  2. Under ordet finns de lösa bokstäverna som fattas.
  3. Flytta upp de lösa bokstäverna till sin plats i ordet genom att ange bokstaven på tangentbordet. Bokstaven flyttas till första lediga plats från vänster
  4. Det går även att flytta ner lösa bokstäver från ordet genom att använda backspace-tangenten. Lösa bokstäver tas då bort från höger.
  5. När alla bokstäver är på plats visas en glad gubbe om ordet blev rätt. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa ord. Om ordet blev fel visas en sur gubbe. Tryck då på gubben för att få en ny chans att göra rätt.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett ord söks och bokstäverna som ingår är markerade med understrykningstecken (_). Om inställningen Visa bild först är vald, visas även en bild som illustrerar ordet.
  2. Under ordet finns de lösa bokstäverna som ingår i ordet.
  3. Flytta upp de lösa bokstäverna till sin plats i ordet genom att ange bokstaven på tangentbordet. Bokstaven flyttas till första lediga plats från vänster
  4. Det går även att flytta ner lösa bokstäver från ordet genom att använda backspace-tangenten. Lösa bokstäver tas då bort från höger.
  5. När alla bokstäver är på plats visas en glad gubbe om ordet blev rätt. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa ord. Om ordet blev fel visas en sur gubbe. Tryck då på gubben för att få en ny chans att göra rätt.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Två ord söks och bokstäverna som ingår är markerade med understrykningstecken (_). Om inställningen Visa bild först är vald, visas även var sin bild som illustrerar orden.
  2. Under orden finns de lösa bokstäverna som ingår i orden.
  3. Flytta upp de lösa bokstäverna till sin plats i ordet genom att ange bokstaven på tangentbordet. Bokstaven flyttas till första lediga plats från vänster med början i det översta ordet.
  4. Det går även att flytta ner lösa bokstäver från ordet genom att använda backspace-tangenten. Lösa bokstäver tas då bort från höger med början i det nedersta ordet.
  5. När alla bokstäver är på plats visas en glad gubbe om orden blev rätt. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa ord. Om något ord blev fel visas en sur gubbe. Tryck då på gubben för att få en ny chans att göra rätt.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå får man se ett ord där det fattas en eller flera bokstäver som tillhör det eller de ljud som är valda. De bokstäver som fattas är markerade med understrykningstecken (_). Under ordet finns de lösa bokstäverna som fattas. Det är meningen att dessa ska flyttas upp till sin rätta plats genom att med hjälp av tangentbordet ange den bokstav som man vill flytta upp.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå får man inga bokstäver "gratis" utan alla bokstäver är lösa bokstäver från början. Dessa ska flyttas till sin rätta plats, dvs barnet ska stava till rätt ord. Flyttningen av de lösa bokstäverna sker på samma sätt som i nivå 1.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå ökar vi svårighetsgraden ytterligare genom att det är två ord som eftersöks. Flyttningen av de lösa bokstäverna sker på samma sätt som i nivå 1.

 • Visa bild först. Med denna inställning vald får man redan från början se en bild (eller två om nivå 3 är vald) som illustrerar ordet som söks.
 • Visa bild sedan. Med denna inställning vald får man inte se en bild (eller två om nivå 3 är vald) som illustrerar ordet som söks förän man har flyttat alla bokstäver på plats, antingen rätt eller fel.

Valda inställningar gäller tills dessa ändras. Detta innebär att om Du ändrar en inställning gäller den även nästa gång Du använder programmet.

Upp till start på sidan

B  bild + ord

Övningen stimulerar barnets läsförståelse. Barnet lär sig olika sätt för ljudstridig stavning och får ett ökat ordförråd. Övningen är självrättande på så sätt att barnet själv kan upptäcka att det sista ordet eventuellt inte passar ihop med den sista bilden, och kan då flytta om orden som redan är lagda.

Det finns möjlighet att arbeta med endast en ljudstridighet åt gången. När barnet är mogen för det så kan man lägga till flera ljudstridigheter (se inställningar från menyn), antingen från samma ljudgrupp eller från någon annan ljudgrupp.


Arbetsgång
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla textkort är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger under rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 6. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.

Upp till start på sidan

C  stava

Övningen syftar till att på ett lekfullt sätt intressera barnet till att forma ord. Barnet ser en bild och ska sedan skriva dit rätt ord. Lär sig att förstå ordets uppbyggnad och att associera ordet till en bild. Genom att övningen innehåller tre olika svårighetsgrader byggs ordförståelse upp succesivt. Barnet kan själv välja den nivå som ger den utmaning som önskas.

Det finns möjlighet att arbeta med endast en ljudstridighet åt gången. När barnet är mogen för det så kan man lägga till flera ljudstridigheter (se inställningar från menyn), antingen från samma ljudgrupp eller från någon annan ljudgrupp.


Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med bilden.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med bilden. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe . I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med bilden.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med bilen genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att hjälpa till med stavningen. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Under bilden visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort och det ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

D  bild + text

Övning för att ytterligare stimulera läsförståelsen. Här får barnet tillfälle att befästa sina tidigare kunskaper genom att försöka koppla en textrad med en bild. Varje text innehåller endast en ljudstridig stavning. Övningen är självrättande då den sista texten måste stämma med den kvarvarande bilden.

Det går att arbeta med en eller flera ljudstridigheter samtidigt.

Arbetsgång
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs meningen.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet till höger om rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet vid bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla textkort är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger under rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 6. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.

Upp till start på sidan

E  vilket ord fattas?

Minnesträning. Här får barnet läsa en text som känns igen sedan tidigare övning (D, bild + text). Ett ord är utelämnat för barnet att fylla i. Syftet är dels att ytterligare träna upp läsförståelsen, dels att få barnet att se ordens betydelse i ett större sammanhang, samt att på ett roligt sätt locka barnet till att bygga ord och träna ljudstridig stavning.

Genom att övningen innehåller tre olika svårighetsgrader byggs ordförståelse upp succesivt. Barnet kan själv välja den nivå som ger den utmaning som önskas.

En eller flera ljudstridigheter går att ställa in.


Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. En bild visas på ett djur, föremål etc samt en ruta med text som innehåller ett utelämnat ord, markerat med en linje.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det utelämnade ordet i texten.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med texten. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det utelämnade ordet i texten.
  3. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med bilden genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. Bokstäverna kommer att läggas in i texten i stället för linjen. De tre korten är till för att hjälpa till med stavningen. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen

 • Nivå 3, Svår
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Under bilden visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett textkort med ett utelämnat ord och det ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

F  memory

Övningen repeterar ljudstridig stavning på ett lekfullt sätt. Barnet kopplar samman bilden med texten för att bilda ett par. Övningen förbättrar läsförmågan och utvecklar självförtroendet i läsning.

En eller flera ljudstridigheter går att ställa in.


Arbetsgång
 1. Åtta st kort visas med baksidan upp.
 2. Barnet ska nu para ihop korten två och två. Till varje bild-kort hör ett text-kort.
 3. Man väljer kort genom att med hjälp av musen peka på och trycka ner vänster musknapp över valt kort. Kortet kommer att vända sig så att man får se vad det är. Man kan även välja kort genom att på tangentbordet ange den siffra som står under kortet.
 4. Om valda kort bildar ett par visas en glad gubbe och man kan fortsätta söka ett nytt par.
 5. Om valda kort inte bildar ett par visas en sur gubbe. Tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få en ny möjlighet att leta ett par. De valda korten vänds då åter med baksidan uppåt.
 6. När alla fyra par har hittats visas antal försök om Visa antal försök är valt i inställningar. Det bästa man kan få är 4 försök.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa antal försök. Visa antal försök som behövdes för att para ihop alla 4 par.
 • Visa ej antal försök. Visa ej antal försök när alla par är hitade.

Upp till start på sidan

G  sätt ihop
Här utvecklar barnet en medvetenhet om hur ett sammansatt ord bildas genom att binda samman två fristående ord. Lär barnet att "leka" med orden och förstå ordens uppbyggnad och sammansättning. Barnet kan själv välja svårighetsgrad och därigenom anpassa övningen till den egna kunskapsnivån.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett textkort visas med ett ord som är första delen av det sammansatta ordet
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med det första textkortet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe och orden sätts samman till ett nytt ord. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett textkort visas med ett ord som är första delen av det sammansatta ordet
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med det första textkortet genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Ett textkort visas med ett ord som är första delen av det sammansatta ordet
  2. Bredvid textkoret visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort som ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

H  synonymer
Syftet är att göra barnet medvetet om att olika ord kan ha likartad betydelse. Ökar barnets kunskap om synonymer och dess användning samt ökar ordförrådet. Barnet kan själv välja svårighetsgrad på övningen och därigenom anpassa arbetet till den egna kunskapsnivån.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta en synonym till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med det första textkortet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe och orden sätts samman till ett nytt ord. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta en synonym till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med det första textkortet genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta en synonym till.
  2. Bredvid textkoret visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort som ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

I  motsats
Syftet är att på ett lekfullt sätt stimulera barnet att finna ett ords motsatsförhållande, antonym. Ökar ordförrådet och utvecklar barnets ordförståelse och läsförmåga. Barnet väljer själv den hjälp som önskas genom att välja svårighetsgrad.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta motsatsen till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med det första textkortet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe och orden sätts samman till ett nytt ord. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta motsatsen till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med det första textkortet genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta motsatsen till.
  2. Bredvid textkoret visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort som ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

J  berättelser

Övningen ger barnet ytterligare träning att läsa ljudstridig stavning. Varje berättelse innehåller endast en typ av ljudstridighet vilket ger barnet ett ökat självförtroende. Övningen förbereder barnet för läsning av vanliga böcker.

Som ett komplement till till denna övning finns 3 st Gröna Böcker (Nyckelpigan, Ängeln och Geten), som är målade med akvarell och handtextade. Det ger barnet en större helhet att se text på flera olika sätt.

Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. En bild visas på ett djur föremål etc samt en liten berättelser som har anknytning till bilden. I berättelsen är tre stycken ord utelämnade. Platsen för dessa är markerade med linjer.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort med de ord som är utelämnade. Orden visas i slumpmässig ordning.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort för det första saknade ordet och föra det till berättelsen. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen klicka på valt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet. I det senare fallet kommer textkortet att själv hoppa iväg till berättelsen.
  4. Upprepa punkt 3 för ord 2 och ord 3.
  5. Om barnet har valt korten i rätt ordning visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom felaktiga textkkort åker ner till sin startposition igen.
  6. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  7. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. En bild visas på ett djur föremål etc samt en liten berättelser som har anknytning till bilden. I berättelsen är tre stycken ord utelämnade. Platsen för dessa är markerade med linjer.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort med de ord som är utelämnade. Orden visas i slumpmässig ordning.
  3. Barnet ska nu stava till det första ordet som är utelämnat genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att visa vilka ord som saknas samt hjälpa till med stavningen. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. Upprepa punkt 3 för ord 2 och ord 3. Barnet kan ändra ordningen på vilket ord som är aktuellt för inmatning genom att trycka på radioknappen för aktuellt ord.
  5. Om barnet har skrivit in orden rätt i rätt ordning visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök genom att de felaktiga orden suddas ut.
  6. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  7. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. En bild visas på ett djur föremål etc samt en liten berättelser som har anknytning till bilden. I berättelsen är tre stycken ord utelämnade. Platsen för dessa är markerade med understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  2. Barnet ska nu stava till det första ordet som är utelämnat genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten. Aktuellt ord är markerat med röd färg.
  3. Upprepa punkt 3 för ord 2 och ord 3.
  4. Om barnet har skrivit in orden rätt i rätt ordning visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök genom att de felaktiga orden suddas ut.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort med ord som fattas i en liten berättelse. Dessa ska placeras in i rätt ordning i berättelsen. Man väljer textkort antingen genom att med musen klicka på rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort med ord som fattas i en liten berättelse. Barnet ska med hjälp av tangentbordet skriva in de saknade orden. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sina skrivna ord med det rätta orden bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera orden.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta orden.

Upp till start på sidan

F  frågor

Övningen tränar läsförståelse. Ger barnet ytterligare träning att läsa ljudstridig stavning samt ökar ordförrådet. Barnet läser en frågeställning och ska sedan svara Ja eller Nej på frågan. Stärker barnets självförtroende ytterligare när det märker att det behärskar språket.


Arbetsgång
 1. En bild visas på ett djur föremål etc samt en fråga som har anknytning till bilden. Alla frågor går att besvara med ja eller nej.
 2. Under bilden finns två knappar, en för ja och en för nej. Barnet ska nu med hjälp av musen trycka på den knapp som motsvarar svaret på frågan, alternativt på tangentbordet trycka på den siffra som står under knappen.
 3. Om rätt svar angivits visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe. Tryck på gubben eller Enter-tangenten för att få en ny chans att välja rätt svar.
 4. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
 5. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa resultat. Visar hur många försök och hur många rätt svar som angivits under en omgång. Visas när omgången är klar.
 • Visa ej antal försök. Visar inga resultat efter en omgång.

Upp till start på sidan

L  blanda

I denna övning blandas alla ljudstridigheter och barnet befäster här sina tidigare kunskaper. Övningen låter barnet repetera alla de ljudstridigheter som använts förut, vilket ytterligare stimulerar barnets läsförståelse och ger ett ökat ordförråd och ökad självkänsla. Övningen är självrättande på så sätt att barnet själv kan upptäcka att det sista ordet eventuellt inte passar ihop med den sista bilden, och kan då flytta om orden som redan är lagda.


Arbetsgång
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla textkort är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger under rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 6. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.

Upp till start på sidan